prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

prodziekan M. Wasilczuk w todze

 

 

Prodziekan ds. nauki

data urodzenia
1962

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn (1986)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2016),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (2004),
 • doktor nauk technicznych – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (1994)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1986–1995); adiunkt (1995–2008); profesor nadzwyczajny (2008–2017); profesor zwyczajny (od 2017)

pozycja akademicka

 • pełnomocnik rektora (2018–2019) i przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna (od 2019),
 • kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego (od 2009),
 • prodziekan ds. rozwoju Wydziału Mechanicznego (2008–2012)
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego (2020)
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (od 2021)

funkcje instytucjonalne

 • członek zespołu ekspertów programu Doktorat Wdrożeniowy, MNiSW (od 2018),
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego (od 2014),
 • ekspert Sekcji PKM Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 2012),
 • członek komitetu redakcyjnego Tribologii (od 2018),
 • członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni powołany przez Prezydenta Miasta Gdyni (od 2011)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Université de Poitiers, Laboratoire de Mécanique des Solides, (10.2002),
 • Université de Poitiers, Laboratoire de Mécanique des Solides, Erasmus (10.2010),
 • Cranfield University, Erasmus, (03.2014),
 • Brunel University, Erasmus (02.2017)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego (od 2014 w Zarządzie)

zainteresowania naukowe

 • tribologia i inżynieria łożyskowania – ekologiczne środki smarowe (m. in. woda), niekonwencjonalne materiały łożyskowe (ceramika, DLC, polimery), metody badawcze, łożyska wielkogabarytowe ślizgowe i toczne,
 • diagnostyka maszyn – łożyska toczne, ślizgowe, przekładnie,
 • energetyka wodna i wiatrowa – konstrukcja i eksploatacja maszyn

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Best Poster Award, EdF – PPrime Poitiers Workshop, French Section of ASME, 2015
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2000),
 • doktorat z wyróżnieniem – Wydział Mechaniczny PG (1994),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne