Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG

Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG w kadencji lat 2020-2024

Konwent Gospodarczy działający przy Rektorze Politechniki Gdańskiej stanowi platformę wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym Politechniki Gdańskiej a środowiskiem gospodarczym, we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu. Konwent Gospodarczy tworzą zaproszeni przez Rektora PG przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw reprezentujących różne dziedziny gospodarki, organizacji gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu.

Rektor wspólnie z przewodniczącym konwentu może zapraszać przedstawicieli instytucji i ośrodków naukowych oraz administracji państwowej i samorządowej szczebla centralnego i regionalnego, posłów i senatorów, w szczególności reprezentujących region pomorski, organizacji samorządowych, instytucji i urzędów o charakterze kontrolnym i nadzorczym. Uprawnionymi do każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach Konwentu Gospodarczego są członkowie Rady Uczelni, kierownictwa Politechniki Gdańskiej, dziekani wydziałów oraz pracownicy naukowi uczelni występujący w roli stałych ekspertów Konwentu. Do udziału w posiedzeniach Konwentu Gospodarczego rektor wskazuje stałych przedstawicieli wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Skład Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG

Przewodniczący Konwentu
dr Zbigniew Canowiecki - Pracodawcy Pomorza

Pełny skład Konwentu Gospodarczego znajduje się w zakładce Dokumenty.