prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

prorektor Sławomir Milewski

 

Prorektor ds. nauki

data urodzenia 
1955

wykształcenie 

 • studia magisterskie – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1979)
 • studia doktoranckie – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1984)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2002),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1994), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1985) 

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: specjalista (1984–1986), adiunkt (1986–1996); profesor nadzwyczajny (1996); profesor zwyczajny (2006)

pozycja akademicka 

 • prorektor ds. nauki PG (od 2019),
 • dziekan Wydziału Chemicznego (2002–2005, 2012–2016 oraz 2016–2019),
 • kierownik Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego (od 2008),
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Chemicznego (1999–2002),

funkcje instytucjonalne

 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011 – 2012),
 • kierownik Centrum Doskonałości ChemBioFarm (2004–2010),
 • członek Senatu PG od 2002
 • przedstawiciel PG w radzie nadzorczej spółki Bio-Baltica (później Inno-Baltica) (2008–2014)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • staż podoktorski w University of Aberdeen, Wielka Brytania, stypendysta The Royal Society (1993–1994),
 • profesor wizytujący: Uniwersytet Walijski w Bangor, Wielka Brytania (2002), Uniwersytet Guanajuato w Meksyku (2004), 
 • pobyty krótkoterminowe w ramach umów o współpracy: Uniwersytet Camerino, Włochy; Uniwersytet Jawaharlal Nehru w New Delhi, Indie; Amity University w Gurgaon, Indie 

członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

 • członek komitetu redakcyjnego Frontiers in Microbiology (od 2012),

zainteresowania naukowe

 • poszukiwanie i racjonalne projektowanie potencjalnych chemoterapeutyków mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu grzybic układowych powodowanych przez patogenne drobnoustroje grzybowe, w tym szczególnie szczepy wielolekoporne, 
 • pochodne antybiotyków przeciwgrzybowych z grupy makrolidów polienowych, 
 • związki przeciwgrzybowe o strukturze aminokwasowej i peptydowej,
 • identyfikacja i charakterystyka nowych celów molekularnych dla chemoterapii przeciwgrzybowej, w tym szczególnie enzymów uczestniczących w szlakach biosyntezy aminokwasów oraz składników grzybowej ściany komórkowej.

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

ResearchGate

nagrody i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2012),
 • Nagroda Polski Produkt Przyszłości w konkursie PARP i NCBiR (2019), jako członek zespołu
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: I stopnia (3), II stopnia (10) i III stopnia (6),

zainteresowania pozanaukowe 

turystyka górska; dobra muzyka