AGRO 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

AGRO 2022

26 - 28 Październik 2022

Kategoria: Nauka

Typ: Konferencja

Tematyka konferencji dotyczy osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego oraz podjęcia działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

 W dniach 26-28 października 2022 r. na terenie Politechniki Gdańskiej odbędzie się „XI Międzynarodowe Sympozjum IWA (AGRO 2022) dotyczące problemów gospodarki odpadami rolno-przemysłowymi”.

Głównym celem sympozjum jest spotkanie naukowców, profesjonalistów, instytucji rządowych i pozarządowych, specjalizujących się w zaawansowanych technologiach przetwarzania odpadów rolno-przemysłowych w biopaliwa i biokomponenty dla różnych gałęzi przemysłu, a także zagospodarowania produktów ubocznych prowadzonych procesów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko.

Przemysł rolny wytwarza co roku ogromną ilość pozostałości, które mogą być przetwarzane w procesach biorafineryjnych. Biorafineria jest uważana za zintegrowany zakład, który wykorzystuje różnorodne technologie do wytwarzania produktów, takich jak chemikalia, biopaliwa, składniki żywności i pasz, włókna, biomateriały, ciepło i energia. Koncepcja biorafinerii opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju, tj. środowisku, gospodarce i społeczeństwie, i jest jedną z kluczowych strategii umożliwiających gospodarkę o obiegu zamkniętym, co jest zgodne ze strategią Zielonego Ładu. Wykorzystanie bioodpadów jako surowców w różnych obszarach gospodarczych wpisuje się również w Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals). Dotyczy to w szczególności osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez promocję zrównoważonej produkcji i rolnictwa, zapewnienia dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie oraz podjęcia działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Konferencja AGRO jest konferencją cykliczną organizowaną pod patronatem Interantional Water Association (IWA) - organizacji non-profit działającej na całym świecie w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, która zrzesza ponad 10 000 członków ze 130 krajów. Pierwsza konferencja - 1st International IWAQ Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, odbyła się w 1989 w Istambule w Turcji, a kolejne w Meksyku, Japonii, Korei, Holandii i Grecji. XI Międzynarodowe Sympozjum IWA dotyczące problemów gospodarki odpadami rolno-przemysłowymi (AGRO 2022) odbędzie się w Polsce, a gospodarzem konferencji jest Politechnika Gdańska. Uczestnicy sympozjum będą mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności naukowej i przedstawienia wyników badań, oraz wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób specjalizujących się w zaawansowanych technologiach związanych z odpadami rolno-przemysłowymi. Podczas sympozjum przewidziano następujące sesje tematyczne: monitoring strumieni zanieczyszczeń, innowacyjny system gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na terenach rolniczych, bioremediacja gruntów, łagodzenie i przystosowanie do zmian klimatu w przemyśle rolnym, zrównoważona produkcja bioenergii, nowe trendy w odzyskiwaniu energii i materii z surowców odpadowych, biogospodarka o obiegu zamkniętym, Europejski Zielony Ład w przemyśle rolnym.

Szczegółowy plan sympozjum, wraz z terminem rejestracji i przesyłania streszczeń wystąpień zamieszczony jest na stronie internetowej „11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro–Industries (AGRO 2022)” https://iwa-agro2022.org/.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum!

 

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum