Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

23 June 2022 14:00 - 15:30

Kategoria: Współpraca

Typ: Spotkanie

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

Trzy spotkania w trzy miesiące na trzech uczelniach pod wspólnym hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”. Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG są zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Spotkania odbywają się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu jest dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Harmonogram spotkań

Politechnika Gdańska

  • 23.06.2022 r., godz. 14.00, Gmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Fahrenheita PG

Wykład „Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej” wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

 

W kwietniu i maju odbyły się spotkania na Uniwersytecie Gdańskim (28.04) i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (26.05):

  • 28.04.2022 r., budynek Neofilologii UG

Wykład „Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne” wygłosił dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

  • 26.05.2022 r., budynek Atheneum Gedanense Novum GUMed

Wykład „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej” wygłosili: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab. Magdalena Błażek – kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed oraz Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego I Ochrony Środowiska UG.

Więcej informacji na stronie Uczelnie Fahrenheita