Przejdź do treści

Aktualności | Politechnika Gdańska

Aktualności

 • Na zdjęciu prof. Grzegorz Boczkaj

  2020-12-09

  Nowe prośrodowiskowe rozwiązania inżynierii chemicznej

  Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej prowadzi badania nad nowymi rozwiązaniami wpisującymi się w ideę tzw. zielonej chemii – ograniczania oddziaływania na środowisko procesów chemicznych. Prof. Grzegorz Boczkaj osiąga najwyższe wyniki publikacyjne (200 pkt) na Wydziale Chemicznym i jest w czwórce najwyżej...

 • Na zdjęciu 3 uczelnie: od lewej GUMed, PG i UG

  2020-12-09

  GUMed, PG i UG łączą siły. Powstał Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita

  To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka...

 • logotyp NCB

  2020-12-07

  Laureatki konkursu Miniatura

  Sześć projektów z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na działania naukowe Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Łączna wartość zwycięskich projektów z PG to ponad 240 tys. zł. Dofinansowanie z NCN otrzymają cztery projekty z Wydziału Chemicznego oraz po jednym z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz...

 • Zdjęcie przedstawia grupę studentów wyglądających zza filarów budynku

  2020-12-07

  Pomóżmy innym! PG otwiera uczelniane Centrum Wolontariatu

  Od soboty 5 grudnia studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą włączyć się w działania nowo utworzonego Centrum Wolontariatu PG. Władze uczelni powołały centrum w oparciu o porozumienie zawarte z Regionalnym Centrum Wolontariatu, a jednocześnie podpisały też z władzami miasta deklarację o współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku. W trudnym czasie pandemii, z...