I Konferencja Zespołów koordynujących program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-08

I Konferencja Zespołów koordynujących program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Uczelnia Badawcza
Fot. Krzysztof Krzempek
W dniach 27 i 28 października 2022 r. w Hotelu Eureka w Sopocie odbyła się „I Konferencja Zespołów koordynujących program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" organizowana przez Biuro IDUB Politechniki Gdańskiej.

Celem konferencji było nawiązanie wzajemnych kontaktów z członkami zespołów realizujących program IDUB, wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania oraz realizacji programu, wypracowanie ogólnouczelnianych rozwiązań oraz networking.

Konferencję otworzył Prorektor ds. nauki PG prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, który przywitał przybyłych gości – przedstawicieli dziesięciu uczelni, którym przyznano zwiększoną subwencję w ramach IDUB tj.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie prowadziła dr inż. Monika Wieczerzak oraz Magdalena Masa z Biura IDUB Politechniki Gdańskiej. Poruszane zagadnienia zostały podzielone na 3 obszary/panele, które obejmowały zakresem:

1) wewnętrzne regulacje uczelni dot. otrzymanego dofinansowania IDUB;

2) działania realizujące wskaźniki IDUB;

3) przygotowanie do oceny śródokresowej IDUB w 2023 roku.

Zgodnie z wypracowaną przed spotkaniem ankietą, skierowaną do uczestników konferencji omówiono poruszone w niej kwestie tj.:

- sposób zarządzania IDUB-em na uczelniach;

- struktury wspierające realizację programu na uczelniach;

- sposób składania wniosków grantowych, narzędzia wspomagające ten proces;

- mierzalność efektów zaplanowanych we wnioskach programowych oraz potrzebę wprowadzania zmian we wnioskach;

- oczekiwania dotyczące przygotowywania do oceny śródokresowej.

Prowadzące zaprezentowały kluczowe rozwiązania stosowane na Politechnice Gdańskiej oraz nowo powstały moduł „Granty”, który jest nowoczesnym narzędziem używanym do składania wniosków grantowych. Przedstawiono również zakres działań naukowych centrów badawczych oraz centrów badawczo-wdrożeniowych Politechniki Gdańskiej.

Na spotkaniu poruszono także newralgiczne dla wszystkich uczestników tematy dotyczące realizacji inicjatywy w poszczególnych jednostkach. Do nadrzędnych spraw należały dobre praktyki oraz wdrażane i planowane rozwiązania dla zagadnień wskazanych w panelach konferencyjnych. Przedstawiciele uczelni podzielili się także swoimi metodami i pomysłami na pojawiające się wyzwania, a także zaprezentowali flagowe działania poszczególnych obiektów włącznie ze spec programami m.in. poświęconymi pomocy Ukrainie. Uczestnicy opisali podejście poszczególnych uczelni do tworzenia związków/federacji międzyuczelnianych. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Ostatnia część spotkania została poświęcona na wspólny spacer członków konferencji, na którym uczestnicy zachwycali się otaczającą przyrodą i architekturą Sopotu

Przedstawiciele pierwszej dziesiątki IDUB wyrazili swoje zadowolenie z udziału w konferencji oraz pozytywne nastawienie na przyszłą współpracę. Pod koniec owocnej w pomysły i wypracowane rozwiązania konferencji ustalono, że będzie ona miała charakter cykliczny, odbywając się w różnych uczelniach badawczych Polski.

38 wyświetleń