Jubileusz 120 lat Politechniki Gdańskiej
           KARTKA Z HISTORII PG

                                 Styczeń                                

Ex libris 120 lat Politechniki Gdańskiej

Z okazji 120. rocznicy istnienia Politechniki Gdańskiej został stworzony okolicznościowy ex libris. Artystyczny wizerunek głównego gmachu Uczelni podkreśla charakterystyczne, identyfikujące go w przestrzeni miasta, detale architektoniczne. Ten wyjątkowy ex libris zostanie umieszczony na książkach zakupionych i otrzymanych w darze przez Bibliotekę PG w ciągu jubileuszowego roku, dodając im wyjątkowy charakter. Jest to symboliczny gest, podkreślający znaczenie biblioteki dla nauki oraz upamiętniający ważny etap w historii uczelni.

                                    Maj                                    

Księgozbiór Zabytkowy Politechniki Gdańskiej oraz Pionierzy Nauki i Ich Dzieła w Zbiorach Biblioteki Politechniki Gdańskiej - wystawa

Kiedy | 16-24 maja

 
Obchody 120-lecia Politechniki Gdańskiej będą okazją do zaprezentowania zbiorów zabytkowych, które stanowią wyjątkową i unikatową spuściznę po dawnej uczelni technicznej Königliche Technische Hochschule zu Danzig, najstarszej uczelni technicznej Pomorza. Wystawa stacjonarna będzie obejmować wybrane książki z dawnego księgozbioru, które służyły ówczesnym studentom do nauki oraz publikacje informacyjno-popularyzatorskie wydawane dla gdańskiej społeczności akademickiej. Ponadto zaprezentowane zostaną prace profesorów pracujących na Uczelni w okresie od jej powstania do końca drugiej wojny światowej. Odwiedzający Bibliotekę PG i jej wybrane filie, będą mieli okazję obejrzeć wystawę w wersji cyfrowej, gdyż zostanie ona równolegle przygotowana jako prezentacja multimedialna.

Erasmus Staff Training Week at Gdańsk Tech Library

Kiedy | 20-24 maja
"Cultural heritage and future challenges of academic libraries"

 
To wydarzenie adresowane do bibliotekarzy i pracowników bibliotek akademickich z krajów będących członkami grup "Erasmus+ Program Countries" oraz "Erasmus Partner Countries". Tematem przewodnim jest kulturalne dziedzictwo i wyzwania na przyszłość, które stoją przed bibliotekami akademickimi. W programie znajdą się następujące zagadnienia: historia i teraźniejszość Biblioteki PG; bibliotekarstwo w Gdańsku, historia nauki w Gdańsku, historia Politechniki Gdańskiej w 120. rocznicę powstania, wyzwania bibliotek w kontekście dziedzictwa kulturowego.

                            Październik                              

Escape room bibliotekarza

                               Listopad                               

Przestrzeń Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. Przeszłość i teraźniejszość - wystawa

Biblioteka PG od początku swojego istnienia znajdowała się w tym samym miejscu, na środku tylnej części Gmachu Głównego (choć była krótka przerwa między wojną a odbudową i powrotem na stare miejsce po 1951). Nie oznacza to jednak, że Biblioteka się nie zmieniała, wręcz przeciwnie: zmieniała się zarówno jej wielkość, jak również podział i funkcje pomieszczeń, co widać na starych zdjęciach czy planach oraz porównując je ze stanem obecnym. To jednak nie koniec zmian, ponieważ Biblioteka, także w wymiarze przestrzennym, stale się przekształca, podążając za potrzebami czytelników i rozwojem form pracy bibliotecznej, dziś często radykalnie się różniących od tego, co było wiek temu, ale i całkiem niedawno. Wystarczy porównać stare oraz nowe zdjęcia czy plany, choćby przedstawiające szafy katalogowe, zajmujące kiedyś dużą część korytarza, dziś zupełnie nieobecne skutkiem pojawienia się katalogu w wersji elektronicznej. Aktualnie przestrzeń bibliotecznego holu zaopatrzona w komputery z dostępem do katalogu online również powoli zmienia swe przeznaczenie, stając się miejscem nauki, cichej pracy, gdzie można usiąść z własnym laptopem czy telefonem z dostępem do Internetu. To właśnie do sieci przeniosła się duża część zbiorów Biblioteki, które dawniej wymagałyby miejsca na kolejnych regałach.

           Dodatkowe wydarzenia cykliczne              

Cykl spotkań ze znanymi historykami na temat historii PG

W ramach obchodów jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej, odbywa się cykl spotkań z historykami, które poświęcone będą głównie dziejom Uczelni. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in.:

  • prof. Andrzej Januszajtis - "Z dziejów gdańskiej nauki i techniki" (20.02.2024)
  • dr Piotr Abryszeński - "Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach" oraz "Politechnika Gdańska 1968-1980. Portret społeczno-polityczny" (19.03.2024)
  • prof. Marek Biziuk - "Życie studenckie na Politechnice Gdańskiej" (21.05.2024)

O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.