Informacje ogólne

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej (BIP PG) jest ogólnodostępnym portalem internetowym. Podstawowym przeznaczeniem strony jest prezentacja informacji publicznych.

 Strona BIP PG składa się z kilku podstawowych elementów:

  • menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony,
  • modułu wyszukującego zamieszczonego w górnej części strony, który umożliwia znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP PG zawierających poszukiwane wyrażenia,
  • właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, dokumenty, formularze itp.

Informacje zamieszczone na stronie opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

  • osoby, które wytworzyły informację,
  • osoby, które wprowadziły informację do BIP PG,
  • daty wytworzenia informacji,
  • daty udostępnienia informacji w BIP PG,
  • daty ostatniej aktualizacji.


 

Historia zmian »
Data Autor Numer wersji
2014-09-04 12:15Katarzyna Zygmunt1.0
2014-09-04 12:15Katarzyna Zygmunt1.1
2014-09-04 12:24Katarzyna Zygmunt1.2
2014-09-04 12:25Katarzyna Zygmunt1.3
2014-09-04 12:26Katarzyna Zygmunt1.4
2014-09-04 12:32Katarzyna Zygmunt1.5