Oferta edukacyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Oferta edukacyjna

edukacja
Fot. mat MegaMocni PG

MegaMocna edukacja

Na co dzień w naszej edukacji korzystamy z metody projektów, ponieważ stanowi ona kwintesencję tego, co w procesie nauczania jest najważniejsze. Rozwija samodzielność, doświadczanie oraz komunikację – czyli filary, w które wierzymy w naszej pracy.

 Wyróżnia nas także podejście procesowe w twórczej pracy z dziećmi. Chcemy angażować dzieci i zachęcać je do samodzielnego tworzenia swojej pracy, a nie odtwarzania czy kopiowania czyjegoś pomysłu. Podejście procesowe wpływa na całościowy rozwój.

Zajęcia w czesnym

Dzięki własnym doświadczeniom dziecko tworzy pojęcia matematyczne, rozwija umiejętności. Doświadczanie przyczynia się do rozwoju myślenia dziecka. Głównym celem programu jest natomiast wspomaganie rozwoju umysłowego najmłodszych i odpowiednie przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.
Naukę kodowania można rozpocząć już w wieku przedszkolnym. Istotą jest przecież logiczne myślenie, znajomość podstawowych pojęć matematycznych i zdolność koncentracji. Równolegle obok kodowania prowadzimy zajęcia z Robotami – Photonem i Genibotem.
Poznawanie nowych osób, słuchanie innych, rozumienie emocji, zapraszanie do zabawy, dzielenie się, to tylko niektóre sytuacje, z którymi dziecko musi się oswoić. Trening Umiejętności Społecznych uczy właśnie tego, jak radzić sobie w sytuacjach społecznych.
Wplatamy język angielski w cykl naszych codziennych aktywności. Dodatkowo, trzy razy w tygodniu pracujemy nad językiem z wykwalifikowanym lektorem, aby budować wiedzę i umiejętności lingwistyczne oraz nabywać płynności w komunikacji.
Dzieci mają możliwość obcowania z chemią, fizyką i biologią. Mają możliwość przekonać się, że za wszelkimi niezwykłymi zdarzeniami z codziennego życia stoją prawa nauki. Eksperymentowanie rozbudza ciekawość, kształtuje krytyczne myślenie, umiejętność weryfikowania i wyciągania wniosków.
Rytmika to zajęcia, które poprzez dźwięk i ruch usprawniają koordynację, kształtują wrażliwość, oswajają z wystąpieniami publicznymi. Dzieci uczą się rytmu i tempa, wpływu bodźców dźwiękowych, śpiewu, gry na instrumentach, łączenia dźwięku z ruchem.
Zabawy paluszkowe to połączenie treningu dłoni i palców oraz wierszy, rymowanek i piosenek. To choreografia dla słów. Pogłębiają zdolności koncentracji, uczą budowania zadań, usprawniają umiejętności komunikacyjne dziecka, usprawniają motorykę małą.
Na zajęciach z sensoplastyki dzieci doświadczają świata poprzez smak, zapach, dotyk, wzrok, słuch i węch. Wykorzystując naturalne i bezpieczne składniki oraz doskonałą zabawę, stymulujemy ich neurony do pracy. Wszystko po to, aby rozbudzać kreatywność, budzić ciekawość, ćwiczyć wrażliwość i poznawać świat.
Kontakt z psem, poznanie jego potrzeb, są dla dzieci bardzo wartościowe. Wzmacniają empatię względem zwierząt, są okazją do relaksacji, wyciszenia, a także znakomitą motywacją do poszerzania słownika czynnego, kształtowania umiejętności narracyjnych, okazywania i nazywania emocji. Obecność psa na zajęciach wyzwala w dzieciach spontaniczną radość i otwartość względem otoczenia.
Opowieść jest pierwotną i naturalną formą przekazu. Wykorzystując je w pracy z dziećmi, możemy rozbudzać wyobraźnię, pozwalać kształtować osobowość, budować zdolność do przeżywania uczuć i emocji, czy rozwijać empatię w relacjach z innymi.
Zajęcia koncentrują się na tym, aby wykorzystywać niepotrzebne już materiały do tworzenia nowych przedmiotów i rozwiązań, dbając przy tym o otaczające nas środowisko. Jest to doskonałe połączenie treningu kreatywności, poczucia estetyki i motoryki małej.
Projekt kształtuje postawy proekologiczne. Pokazuje możliwość powtórnego wykorzystania surowców wtórnych oraz wykonania z nich zabawek. Zajęcia wzmocnią kreatywność, samodzielność, poczucie sprawstwa oraz współpracy w grupie.
To zadanie dla przedszkolaków, które zajmują się dbaniem o naszą planetę. Dyżurny Ekostrażnik opiekuje się kwiatami, pilnuje segregacji śmieci, gasi światło w łazience. Pełnienie tej funkcji uczy odpowiedzialności, wzmacnia samoocenę i daje poczucie bycia kimś potrzebnym w grupie.
Gimnastyka to ćwiczenia wszystkich partii ciała, a przy tym świetna zabawa, która wpływa nie tylko na wzmocnienie siły mięśni maluchów, ale także pomaga w budowaniu ich koordynacji ruchowej i kontroli nad własnym ciałem. Przede wszystkim są to jednak zajęcia, które kształtują zdrowe nawyki aktywnego spędzania czasu.
Taniec jest środkiem wyrazu – łączy emocje, ruch, muzykę, koordynację w czasie i przestrzeni. Nasze zajęcia wspomagają budowanie świadomości ciała, pokazują wartość systematyczności i wytrwałości.
Ćwiczenia angażujące mięśnie oddechowe i aparat mowy, które usprawniają umiejętności komunikacji, rozumienia i uczenia się. Poprawa motoryki narządów mowy ma ogromny wpływ na prawidłową wymowę oraz naukę nowych słów.
Psycholog jest wsparciem dzieci, rodziców i nauczycieli. Służy radą i pomocą w przypadku pojawiających się pytań. Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, wspiera mocne strony dzieci i zapewnia indywidualną pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logiczno-umysłowe (szachy, matematyka mentalna, LEGO lub robotyka)

Zajęcia sportowe (judo, karate, tenis lub piłka nożna)

Świadomy ruch (joga, zajęcia taneczne, balet lub akrobatyka)

Zajęcia artystyczne (teatr lub ceramika)

Dodatkowe wycieczki (np. ZOO, instytucje kultury, wystawy dla dzieci)