Kanclerz 

 

mgr inż. Marek Tłok
Kanclerz
Gmach Główny, p.215 (58) 347 12 15

Zastępcy Kanclerza

mgr inż. Anna Kanarska
Zastępca Kanclerza ds. Pracowniczych
Gmach Główny, p.215 (58) 347 17 44
(58) 347 12 15
mgr inż. Mariusz Miler
Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury
Gmach Główny, p.215 (58) 347 17 44
(58) 347 12 15

Biuro Kanclerza

mgr Anna Gerlach
Starszy specjalista
Gmach Główny, p.215 (58) 347 12 15
mgr Magdalena Głombiowska
Specjalista
Gmach Główny, p.215 (58) 347 17 44