Kanclerz 

mgr inż. Mariusz Miler
p.o. Kanclerza 
Gmach Główny, p.215 (58) 347 17 44
(58) 347 12 15

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Anna Kanarska
Zastępca Kanclerza ds. Pracowniczych
Gmach Główny, p.215 (58) 347 17 44
(58) 347 12 15

Biuro Kanclerza

mgr Anna Gerlach
Koordynator ds. infrastruktury
Gmach Główny, p.215 (58) 347 12 15
mgr Magdalena Głombiowska
Specjalista
Gmach Główny, p.215 (58) 347 17 44