FAQ | Politechnika Gdańska

Treść strony

FAQ

 FAQ - najczęściej zadawane pytania

Przewijaki dla dzieci i niemowląt

Przewijaki są przeznaczone dla dzieci i niemowląt do 3,5 lat i wagą mniejszą niż 23 kg.
Przewijaki wykonane są z polietylenu HDPE odpornego na bakterie i grzyby.
Zamontowane przewijaki dla dzieci i niemowląt wyprodukowane zostały zgodnie z wymogami A.D.A. (przystosowane są dla osób niepełnosprawnych) oraz normami RoHS (w trakcie produkcji nie używa się szkodliwych pierwiastków). Przewijaki spełniają wymogi CPSIA (bezpieczeństwo dzieci) i posiadają Certyfikat CE.

Przedszkole

Rodzice chcący zapisać dziecko do przedszkola mają możliwość odwiedzenia placówki przed dokonaniem zapisu. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z operatorem Przedszkola.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci w wieku od 2,5 lat.
Przedszkole w okresie wakacyjnym (od lipca do sierpnia) sprawuje wyłącznie funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Operator przedszkola może ustanowić 2 tygodniową przerwę techniczną. Informacja o planowanej przerwie technicznej podawana jest do wiadomości najpóźniej do końca stycznia tego samego roku. Dodatkowo Operator przedszkola może zaproponować zapewnienie opieki nad dziećmi sprawując funkcję opiekuńczo – wychowawczą w ramach swojej sieci placówek przy zachowaniu zasad odpłatności jak w cenniku dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej.
W okresach tzw. długich weekendów Operator przedszkola może ustanowić dzień wolny od zajęć w przedszkolu pod warunkiem, że szacowana frekwencja obecności dzieci w danym dniu będzie poniżej 20 %. Frekwencję określa się na podstawie deklaracji obecności dzieci zebranych od rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem.
Na potrzeby weryfikacji pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej operator przedszkola w formularzu zgłoszeniowym będzie prosił o podanie odpowiednio: numeru pracownika lub numeru indeksu. Końcowa weryfikacja prowadzona będzie przez pracownika Politechniki Gdańskiej.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, wraz z oświadczeniem, że są pracownikiem, doktorantem, studentem Politechniki Gdańskiej lub osobą spoza Politechniki Gdańskiej.
Zgłoszenie tego faktu operatorowi przedszkola jest obowiązkowe.
Dziecko rodzica, który przestał być pracownikiem, doktorantem lub studentem Politechniki Gdańskiej może dokończyć edukację w przedszkolu na zasadach jak dla osób spoza Politechniki Gdańskiej.
Nie. Pracownicy, doktoranci oraz studenci Politechniki Gdańskiej nie muszą uiszczać wpisowego. W momencie podpisania umowy Operator może prosić o dokonanie wpłaty za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.
Rekrutacja ma trzy etapy i odbywa się według następującego harmonogramu: 1 - 19 marca 2023 r. I etap rekrutacji dla dzieci pracowników PG, 20 - 27 marca 2023 r. II etap rekrutacji dla dzieci pracowników, studentów i doktorantów PG. 28 marca - 4 kwietnia 2023 r. III etap rekrutacji dla wnucząt pracowników PG.