Najczęściej zadawane pytania

 

Czy ten sam „obywatel” (pracownik lub student PG) może zaproponować dwa lub więcej projektów?

Tak, pracownik lub student PG może zgłosić dwa lub więcej projektów. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Czy ta sama osoba może wystąpić jako popierająca na liście kilku projektów?

Tak, ta sama osoba może wystąpić jako popierająca na liście wielu projektów. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Czy i gdzie można uzyskać konsultację w zakresie oceny budżetu proponowanego projektu?

Tak, istnieje możliwość uzyskania takich konsultacji. W tej sprawie należy się skontaktować z mgr inż. Mariuszem Milerem, Kanclerzem. Miejsce pracy Kanclerza mieści się w Gmachu Głównym, p. 215. Dane kontaktowe do zastępcy kanclerza zamieszczone są również w zakładce Kontakt niniejszej witryny.

Dlaczego propozycje projektów ograniczone są jedynie do projektów inwestycyjnych i remontowych?

W roku 2017 Budżet Obywatelski został wydzielony z funduszu, który może być przeznaczony na cele remontowe i inwestycyjne. Jeżeli idea Budżetu Obywatelskiego znajdzie uznanie pracowników i studentów, w następnych latach może nastąpić poszerzenie zakresu projektów.

Czy autor projektu może wycofać lub skorygować zgłoszony już projekt?

Tak, autor projektu może wycofać lub skorygować zgłoszony projekt – wyłącznie w okresie zgłaszania projektów. W tej sprawie należy się skontaktować z Komisją ds. Budżetu Obywatelskiego. Dane kontaktowe do Komisji zamieszczone są w zakładce Kontakt niniejszej witryny.

Czy lista osób popierających projekt koniecznie musi się składać z pięciu nazwisk?

Tak, lista osób popierających projekt nie może być krótsza niż 5 pozycji. Lista ta może jednak liczyć więcej pozycji.

Z jakich przyczyn projekt może być odrzucony przez Komisję?

Na podstawie edycji BO z roku 2017 można wskazać, że najczęstrzymi przyczynami odrzuceń wniosków były następujące powody:

  • brak możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku (np. projekty dotyczące Gmachu Głównego, wymagające zgody konserwatora zabytków),
  • brak możliwości realizacji projektu w założonym budżecie (np. projekty dotyczące Gmachu Głównego były zdecydowanie zaniżone),
  • brak możliwości realizacji projektu we wskazanej lokalizacji - w szczególności brak potwierdzenia od gestora budynku lub terenu o braku przeciwwskazań do realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • spowodowanie przez projekt zagrożenia dla bezpieczeństwa i/lub niezgodność z procedurami, np. BHP,
  • sprzeczność projektu z zasadą gospodarności – projekty generujące wysokie koszty eksploatacyjne, odnośnie których nie ma zgody określonego gestora na ich pokrycie.