Organizacja budżetu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Organizacja budżetu

Harmonogram budżetu obywatelskiego – edycja 2023
 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

17 X 2022   Ogłoszenie konkursu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego
24 X 2022 od godz. 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
7 XI 2022 do godz. 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
21 XI 2022 po godz. 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
28 XI 2022 od godz. 0:00 Rozpoczęcie głosowania
5 XII 2022 do godz. 23:59 Zakończenie głosowania
12 XII 2022 po godz. 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
19 XII 2022 do godz. 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
5 I 2023 po godz. 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

styczeń – grudzień 2023 Etap realizacji projektów