Organizacja budżetu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Organizacja budżetu

Harmonogram budżetu obywatelskiego – edycja 2024
 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

9 X 2023   Ogłoszenie konkursu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego
23 X 2023 od godz. 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
6 XI 2023 do godz. 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
20 XI 2023 po godz. 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
27 XI 2023 od godz. 0:00 Rozpoczęcie głosowania
11 XII 2023 do godz. 23:59 Zakończenie głosowania
13 XII 2023 po godz. 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
20 XII 2023 do godz. 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
3 I 2024 po godz. 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

styczeń – grudzień 2024 Etap realizacji projektów