Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Komisja ds. budżetu obywatelskiego

Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (WCh)
zagadnienia merytoryczne, organizacyjne i formalne

Sekretarz Komisji

mgr Natalia Skupna (BR)
e-mail: budzet_obywatelski@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 12 67
zagadnienia merytoryczne, organizacyjne i formalne

Kanclerz PG

mgr inż. Mariusz Miler
e-mail: mariusz.miler@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 17 44
w zakresie konsultacji dotyczącej oceny budżetu zgłaszanych projektów

Dziekan Wydziału Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
e-mail: lucyna.nyka@pg.edu.pl
w zakresie konsultacji dotyczącej planów zagospodarowania terenu PG

Centrum Usług Informatycznych

Kontakt z Helpdeskiem PG
w zakresie spraw technicznych IT