14 grudnia 2020 po godzinie 12:00 opublikowana została ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji – zobacz projekty do realizacji.

Zobacz też frekwencję głosowania

Budżet obywatelski – edycja na rok 2021

 

Za pomocą poniższej mapki możesz się dowiedzieć, jak przebiega rozwój projektów z ubiegłych edycji. Wskaż myszką interesujący punkt na mapie, żeby zobaczyć jakiego projektu dotyczy. W celu obejrzenia szczegółów, kliknij na punkt.


Sprawdź jak przebiega realizacja projektów z poprzednich edycji

Kliknij na interesujący punkt na mapie, aby zobaczyć jakiego projektu dotyczy. W celu obejrzenia szczegółów, kliknij na odnośnik wyświetlony w opisie punktu.

   Projekty pracownicze

   Projekty studenckie

Idea budżetu obywatelskiego

Decyzją JM Rektora PG część funduszy Politechniki Gdańskiej zostaje oddana społeczności w ramach Budżetu obywatelskiego (BO). Budżet obywatelski stanowi wydzieloną w danym roku kalendarzowym część budżetu PG, o której przeznaczeniu mogą decydować pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej. Głos społeczności PG wyraża się poprzez składanie propozycji projektów oraz współdecydowanie o ich wyborze do realizacji. Zasady dotyczące Budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Kto może składać propozycje projektów?

Każdy pracownik i student Politechniki Gdańskiej może złożyć propozycję projektu, na który będą mogli głosować odpowiednio wszyscy pracownicy i wszyscy studenci PG. Doktoranci mający umowę o pracę z PG (etat lub część etatu) należą do grupy pracowników, natomiast doktoranci bez umowy o pracę z PG należą do grupy studentów. Konkurs jest ogłaszany przy końcu danego roku kalendarzowego. Projekty, które zyskają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym. Pracownicy i studenci PG zgłaszają swoje projekty niezależnie.

Jakiego rodzaju zadań mogą dotyczyć składane propozycje projektów?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na projekty, które należą do kompetencji władz uczelni. Do realizacji z budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne lub remontowe. 

Jaka jest wielkość środków w ramach budżetu obywatelskiego?

Kwoty budżetu obywatelskiego w kategorii projektów pracowniczych i studenckich przyznawane są decyzją władz Uczelni na dany rok kalendarzowy. Zgodnie z Pismem okólnym Rektora PG nr 40/2020 z 23 września 2020 r., w roku 2021 kwota budżetu wyniesie 500 000 PLN, z czego 350 000 PLN stanowić będzie budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 000 PLN stanowić będzie budżet na realizację projektów studenckich.

W jaki sposób można zgłaszać propozycje projektów?

Wszystkie projekty do budżetu obywatelskiego muszą być zgłaszane na formularzu dostępnym w niniejszej witrynie. Należy ponadto spełnić dodatkowe warunki, o których mowa w Regulaminie.