6 grudnia br. o godzinie 12:00 opublikowana została lista rankingowa projektów – zobacz wyniki głosowania.

Podano również listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w bieżącej edycji budżetu – zobacz projekty do realizacji.

Zobacz też frekwencję głosowania

Nowa edycja budżetu obywatelskiego – na rok 2019

 

Zgodnie z harmonogramem, opublikowana została lista rankingowa projektów w bieżącej edycji budżetu.
Za pomocą poniższej mapki możesz się dowiedzieć, jak przebiega rozwój projektów z ubiegłych edycji. Wskaż myszką interesujący punkt na mapie, żeby zobaczyć jakiego projektu dotyczy. W celu obejrzenia szczegółów, kliknij na punkt.


Sprawdź jak przebiega realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego PG z edycji 2017 i 2018

 

 

   Projekty pracownicze - edycja 2018

   Projekty pracownicze - edycja 2017

   Projekty studenckie - edycja 2018

   Projekty studenckie - edycja 2017

Idea budżetu obywatelskiego

Decyzją JM Rektora PG część funduszy Politechniki Gdańskiej zostaje oddana społeczności w ramach Budżetu obywatelskiego (BO). Budżet obywatelski stanowi wydzieloną w danym roku kalendarzowym część budżetu PG, o której przeznaczeniu mogą decydować pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej. Głos społeczności PG wyraża się poprzez składanie propozycji projektów oraz współdecydowanie o ich wyborze do realizacji. Zasady dotyczące Budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Kto może składać propozycje projektów?

Każdy pracownik i student Politechniki Gdańskiej może złożyć propozycję projektu, na który będą mogli głosować odpowiednio wszyscy pracownicy i wszyscy studenci PG. Doktoranci mający umowę o pracę z PG (etat lub część etatu) należą do grupy pracowników, natomiast doktoranci bez umowy o pracę z PG należą do grupy studentów. Konkurs jest ogłaszany przy końcu danego roku kalendarzowego. Projekty, które zyskają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym. Pracownicy i studenci PG zgłaszają swoje projekty niezależnie.

Jakiego rodzaju zadań mogą dotyczyć składane propozycje projektów?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć na projekty, które należą do kompetencji władz uczelni. Do realizacji z budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne lub remontowe. 

Jaka jest wielkość środków w ramach budżetu obywatelskiego?

Kwoty budżetu obywatelskiego w kategorii projektów pracowniczych i studenckich przyznawane są decyzją władz Uczelni na dany rok kalendarzowy.  Zgodnie z Pismem okólnym Rektora PG nr 14/2017 z 7 lipca 2017 r., w roku 2018 kwota budżetu wyniesie 500 000 PLN, z czego 350 000 PLN stanowić będzie budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 000 PLN stanowić będzie budżet na realizację projektów studenckich.

W jaki sposób można zgłaszać propozycje projektów?

Wszystkie projekty do budżetu obywatelskiego muszą być zgłaszane na formularzu dostępnym w niniejszej witrynie. Należy ponadto spełnić dodatkowe warunki, o których mowa w Regulaminie.