Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2024-01-11

  Szkolenie "ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część administracyjna A"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy na szkolenie on-line 16 stycznia 2024 w godzinach od 10:00-13:30 pt.: „ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część administracyjna wniosku A” Podczas spotkania on-line przedstawiona zostanie Część administracyjna wniosku projektowego A: Application form (Part A), którą wypełniamy w systemie elektronicznym na...

 • 2024-01-05

  Spotkanie informacyjne dot. konkursu FENG 1.1. Ścieżka SMART - konsorcja

  NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru w ramach konkursu Ścieżka SMART (FENG 1.1). Nabór skierowany jest do konsorcjów planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania...

 • 2024-01-05

  Konkurs JPND 2024: Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zrozumienia mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak również zwiększenia możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby we wczesnych i przedobjawowych jej stadiach. Dla...

 • 2024-01-05

  Konkurs DAINA 3

  Konkurs DAINA 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Litewską Radę Naukową (Research Council of Lithuania, RCL). Dla kogo Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami litewskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W przypadku projektów badawczych planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty...

 • 2024-01-05

  Konkurs 1/PERUN/2023 NCBiR

  Konkurs ogłoszony przez NCBR na wykonanie projektów  w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  w ramach programu pn. „Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa”. Uczestnikiem konkursu może być: podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR, konsorcjum, centrum...

 • 2024-01-04

  VI polsko-turecki konkurs

  W ramach współpracy naukowo-badawczej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) otwarty został szósty konkurs polsko-turecki.  Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w...

 • 2024-01-04

  EP PerMed JTC2024 (1 konkurs)

  JTC2024 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed). Celem inicjatywy EP PerMed i konkursu jest finansowanie badań wspierających identyfikację lub walidację celów w zakresie podejść do medycyny spersonalizowanej (PM). Dla kogo Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje...

 • 2023-12-20

  JPI Oceans Joint Call: Ecological aspects of deep-sea mining 2023

  Celem inicjatywy JPI Oceans jest poprawa i osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów poprzez działania na rzecz polityk niebieskiej gospodarki i niebieskiego wzrostu tzw. blue economy i blue growth. Inicjatywa JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Belgii, Niemiec, Holandii, Rumunii i Włoch oraz we współpracy z UN Decade of Ocean...