Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2024-02-16

  Szkolenie „MSCA Postdoctoral Fellowships: how to attract talents?”

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy na cykl wydarzeń związanych z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024. Pierwsze szkolenie w formie on-line pt. „MSCA Postdoctoral Fellowships: how to attract talents?” odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. w godz. 9.30–11.30 CET. Szkolenie...

 • 2024-02-16

  Konkurs MINIATURA 8 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Działanie...

 • 2024-01-26

  Konkurs CHIST-ERA Call 2023

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, w ramach następujących obszarów tematycznych: Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS) Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC) Dla kogo O finansowanie projektów...

 • 2024-01-26

  Konkurs JPIAMR IMPACT 2024: “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments" (IMPACT)

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. Dla kogo O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą...

 • 2024-01-25

  Spotkania informacyjne i szkolenia online dla wnioskodawców w 2024 roku w NCN

  W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych online, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów planujących składać wnioski w konkursach grantowych NCN. W 2024 roku spotkania informacyjne zaplanowane zostały w formie modułowej. Podczas każdego webinaru...

 • 2024-01-25

  Szkolenie „Konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa”

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na szkolenie, które będzie nawiązywało do tematu budowania konsorcjum projektowego w programie Ramowym Horyzont Europa (HE). Większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, dlatego jest to jeden z kluczowych elementów w przygotowaniu...

 • 2024-01-11

  Konkurs Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024)

  W ramach programu Neuron Cofund 2 uruchomiony został IV międzynarodowy konkurs pt. „Bidirectional brain-body interactions”. Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii,...

 • 2024-01-11

  Szkolenie "ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa - część merytoryczna B"

  W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy na szkolenie on-line 17 stycznia 2024r. w godzinach od 10:00-14:00 pt.: “ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa część merytoryczna B” Tematem spotkania będą  przede wszystkim działania typu: Research and innovation actions (RIA) – działania badawczo-innowacyjne, Inovation actions (IA) –...