Kursy obowiązkowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kursy obowiązkowe

Kursy obowiązkowe dla studentów I roku

Każdy student w momencie rozpoczęcia studiów powinien przejść pięć obowiązkowych szkoleń online: Szkolenie z platformy eStudent, Szkolenie z kompetencji informacyjnych (tzw. szkolenie biblioteczne), Szkolenie BHP dla studentóweNauczanie – kurs wprowadzający dla studentów oraz Szkolenie z regulaminu studiów oraz praw i obowiązków studenta.

Kursy szkoleniowe wchodzą w skład programu pierwszego semestru i wymagane jest ich zaliczenie. Jeśli nie zdążysz tego zrobić przed rozpoczęciem roku akademickiego, pamiętaj, aby przed pierwszymi zajęciami zalogować się (tak jak do portalu Moja PG) na platformie eNauczanie, dzięki czemu prowadzący będą mogli przypisać cię do swoich kursów z materiałami dydaktycznymi.

Lista obowiązkowych kursów online dla studentów pierwszego semestru studiów:

  1. eStudent: Szkolenie z platformy eStudent
  2. Biblioteka: Kompetencje informacyjne (tzw. szkolenie biblioteczne)
  3. BHP: Szkolenie BHP dla studentów
  4. eNauczanie: eNauczanie – kurs wprowadzający dla studentów
  5. Szkolenie z regulaminu studiów oraz praw i obowiązków studenta/Training concerning study regulations, student rights and responsibilities

Po zaliczeniu danego kursu na platformie eNauczanie wpis (z oceną lub z zaliczeniem przedmiotu związanego z kursem) na Twoim studenckim koncie na portalu Moja PG pojawi się w późniejszym czasie, zwykle w okresie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia kursów obowiązkowych są importowane do systemu Moja PG przez prowadzących te przedmioty lub przez wyznaczonych na danym wydziale koordynatorów – w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.