Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „IMPLANTY 2024 "Interdyscyplinarność w tworzeniu biomateriałów" mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI edycji ogólnopolskiej Konferencji odbywającej się w dniach 22-24.05.2024 r.

Tegoroczna edycja konferencji IMPLANTY organizowana przez Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita, w który wchodzą trzy trójmiejskie uczelnie (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz przez Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” będzie stanowić doskonałą platformę do zaznajomienia się z obecnym stanem zaawansowania w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w obszarze różnych implantów medycznych oraz z zagadnieniami związanymi z biomechaniką i stosowaną nowoczesną aparaturą medyczną. 

Naszemu komitetowi naukowemu przewodniczyć będzie prof. dr. hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło z Katedry Chemii Biomedycznej UG.

Konferencja stworzy wyjątkowe warunki do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz zaznajomienia się z obecnym stanem wiedzy na temat szeroko pojętych biomateriałów. Omówione zostaną liczne prace badawczo-rozwojowe w obszarze ortopedii, kardiochirurgii, inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, biomechaniki, jak i aparatury medycznej. Sesje wykładowe wygłaszane przez największych w kraju specjalistów z inżynierii implantologicznej umożliwią pogłębianie swojej wiedzy, a przedstawiane komunikaty i postery pozwolą na prezentacje swoich najnowszych wyników badań. Wszystko to umożliwi stworzenie idealnego forum do dyskusji wśród przedstawicieli nauki, medycyny oraz przemysłu z całego naszego kraju. Istotnym aspektem naszego wydarzenia ma być również nakreślenie nowych celów oraz kierunków przyszłych prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi implantami.