Centrum Kompetencji Otwartej Nauki | Politechnika Gdańska

Pojęcie Otwartej Nauki (ang. Open Science) można zdefiniować jako szereg zmian w szeroko pojętej nauce prowadzących do lepszej komunikacji pomiędzy badaczami, a także otwartości w upowszechnianiu wyników badań naukowych. Warto pamiętać, że Otwarta Nauka nie sprowadza się jedynie do artykułów publikowanych w wolnym dostępie, otwartość wpływa na każdy z elementów procesu badawczego, zarówno na etapie finansowania projektów badawczych, eksperymentów i zbierania danych, publikowania oraz recenzowania jak również ewaluacji dorobku naukowego. Otwarta Nauka znacząco wspiera interdyscyplinarność badań naukowych oraz ułatwia ich replikację, dzięki czemu wzrasta ich jakość oraz wiarygodność. 

Aktualności

Plan Zarządzania Danymi

Data Stewards

Polska Grupa Robocza

FAQ

Logo Centrum Kompetencji Otwartej Nauki