Masowe Otwarte Kursy Internetowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Masowe Otwarte Kursy Internetowe

Kursy MOOC są:
 • Masowe czyli dostępne i bez straty dla jakości dla dowolnej liczby uczestników, niezależnie, czy bierze w nich udział 10 czy 10 000 osób.
 • Otwarte czyli dostępne dla każdego, bez opłat i limitów (dostępne są również napisy w różnych językach).
 • Online czyli kursy tego typu odbywają się zdalnie, są dostępne o każdej porze niezależnie od dostępności autora kursu.
 • Są kursami – charakteryzują się własną i specyficzną metodyką nauczania. Zakładają korzystanie z filmów nagrań i gier interaktywnych na równi z tekstem, pracę grupową pomiędzy uczestnikami na forum oraz zaliczanie materiału poprzez testy.
 • Stosowane powszechnie w nauczaniu akademickim. Przy uczelniach wyższych istnieją strony internetowe oferujące tego typu formę nauczania. Najbardziej znaną jednostką tego typu jest założona w 2001 jest MIT Open Course Ware działająca przy Massachussets Institute of Technology, obecnie mająca w swoich zasobach 2400 kursów i ponad 300 milionów użytkowników z całego świata. Istnieją uczelnie wyższe, które uczą obecnie wyłącznie na odległość, z możliwością uzyskania pełnego wykształcenia wyższego. Należą do nich np. The Open University w Wielkiej Brytanii oraz UNED w Hiszpanii.
Linki do stron z kursami MOOC po angielsku:
 • MIT Open Course Ware - najstarsza platforma MOOC założona w 2001r. przez Masachusets Institute of Technology, uważana również za najbardziej prestiżową
 • Cognitive Class - platforma skupiona na nauce kwestii związanej z zagadnieniami sztucznej inteligencji i Big Data
 • Edx - platforma oferująca ponad 2000 kursów oraz największy wybór dziedzinowy oferowanych nauk
 • Open Course Ware TU Delft - kursy oferowane przez czołową europejską uczelnię Technische Universiteit Delft, głównie w języku angielskim
 • Coursera - najlepiej oceniana platforma według portalu reviews.com, oferująca najwięcej kursów MOOC (ponad 3000) i największą liczbę wersji językowych
 • Future Learn - oferuje ok 500 kursów. Aż 33 instytucje naukowe oferują możliwość korzystania ze swoich zasobów właśnie na tej platformie. Jest oficjalnie afiliowana przez The Open University w Wielkiej Brytanii
 • Iversity - kursy tworzone we współpracy ze Springer Nature. Dostępne są kursy po angielsku, francusku i rosyjsku
 • Khan Academy - kursy Khan Academy w języku angielskim
 • PhET interactive simulations - strona z interaktywnymi symulacjami z nauk ścisłych i biologicznych
Linki do stron z kursami MOOC po polsku:
 • Copernicus College - nazywany polskim uniwersytetem na odległość
 • Navoica - pierwsza polska platforma internetowa oferująca możliwość stworzenia każdemu kursu za darmo
 • Open AGH - strona z materiałami edukacyjnymi i kursami stworzona dzięki zaangażowaniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Khan Academy - Kursy Khan Academy w języku polskim
 • OZE PWr - platforma z kursami i materiałami video przygotowana przez pracowników Politechniki Wrocławskiej