dr hab. inż. Adam Krasiński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Adam Krasiński

Kontakt:

email:
akra@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/adam-krasinski,10904-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Pawilon Działu Eksploatacji PN18
telefon:
(58) 347 10 44
dr hab. inż. Adam Krasiński

Publikacje:

Projekty: