dr inż. Adam Kristowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Adam Kristowski

Kontakt:

email:
kristowski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/adam-kristowski,20666-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 01
telefon:
(58) 347 29 74
dr inż. Adam Kristowski

Publikacje:

Projekty: