Adriana Szemis | Politechnika Gdańska

Treść strony

Adriana Szemis

Kontakt:

email:
adrszemi@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Pracownik gospodarczy

miejsce pracy:
Sekcja Utrzymania Gmachów ETI
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Adriana Szemis

Publikacje:

Projekty: