dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz

Kontakt:

email:
agnjanow1@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/agnieszka-gebczynska-janowicz,740171-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
Gmach Główny, 509

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz

Publikacje:

Projekty: