dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Kontakt:

email:
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/agnieszka-pladzyk,19042-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Chemii Nieorganicznej
Budynek A Wydziału Chemicznego, 49
telefon:
058 347 28 74

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Publikacje:

Projekty: