dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

Kontakt:

email:
agnieszka.tomaszewska@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/agnieszka-tomaszewska

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Mechaniki Budowli
Gmach Główny, 166
telefon:
+48 58 347 21 47

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

miejsce pracy:
Katedra Mechaniki Budowli
Gmach Główny pokój 166
telefon:
(58) 347 21 47
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

Publikacje:

Projekty: