dr hab. inż. Agnieszka Witkowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska

Kontakt:

email:
agnieszka.witkowska@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/agnieszka.witkowska

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/10
telefon:
(58) 348 66 08

Pełnione funkcje:

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska

Publikacje:

Projekty: