dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń

Kontakt:

email:
alegryn@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/aleksandra-mielewczyk-gryn,25643-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/19
telefon:
(58) 348 66 19
dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń

Publikacje:

Projekty: