mgr Aleksandra Zaborowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Aleksandra Zaborowska

Kontakt:

email:
alezabor@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Specjalista

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, NE 149
telefon:
(58) 348 62 81
mgr Aleksandra Zaborowska

Publikacje:

Projekty: