dr hab. inż. Alicja Sekuła | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Alicja Sekuła

Kontakt:

email:
alisekul@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/alicja-sekula,13381-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Zarządzania
Gmach B, 819
telefon:
(58) 348 60 23
dr hab. inż. Alicja Sekuła

Publikacje:

Projekty: