dr inż. Alina Wargin | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Alina Wargin

Kontakt:

email:
awar@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/alinawargin

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - HYDRO, P5A
dr inż. Alina Wargin

Publikacje:

Projekty: