dr hab. inż. Andrzej Ambroziak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

Kontakt:

email:
ambrozan@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/andrzej-ambroziak,18180-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Betonowych
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 3-3A
telefon:
(58) 347 22 40
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

Publikacje:

Projekty: