dr hab. inż. Andrzej Miszczyk | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

Kontakt:

email:
andrzej.miszczyk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/andrzej-miszczyk,6220-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Budynek C Wydziału Chemicznego, 310
telefon:
(58) 347 19 15
dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

Publikacje:

Projekty: