dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

Kontakt:

email:
ansob@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/anetaluczkiewicz

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 201A
telefon:
(58) 347 27 63

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. współpracy i promocji

miejsce pracy:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, 159
telefon:
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

Publikacje:

Projekty: