dr inż. Angelika Duszyńska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Angelika Duszyńska

Kontakt:

email:
adusz@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/angelika-duszynska,15150-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek WILiŚ pokój 414
telefon:
(58) 347 20 43
dr inż. Angelika Duszyńska

Publikacje:

Projekty: