dr Anita Milewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Anita Milewska

Kontakt:

email:
animilew@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/anita-milewska,11213-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 226
telefon:
(58) 347 18 38
dr Anita Milewska

Publikacje:

Projekty: