Anna Pikor | Politechnika Gdańska

Treść strony

Anna Pikor

Kontakt:

email:
apikor@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Samodzielny referent administracyjny

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Inż.Ląd.i Środowiska
Gmach Główny pokój 158, 159
telefon:
(58) 347 17 16
Anna Pikor

Publikacje:

Projekty: