dr inż. Arkadiusz Ostojski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Arkadiusz Ostojski

Kontakt:

email:
arkusost@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/arkadiusz-ostojski,17639-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - HYDRO, P13B
telefon:
+48 58 347 18 19

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. organizacji studiów

miejsce pracy:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek " Żelbet" pokój 110
telefon:
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05
dr inż. Arkadiusz Ostojski

Publikacje:

Projekty: