dr hab. inż. Artur Olszewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Artur Olszewski

Kontakt:

email:
aolszews@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/artur-olszewski,11772-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Gmach Główny pokój 210
telefon:
(58) 347 26 93
dr hab. inż. Artur Olszewski

Publikacje:

Projekty: