dr hab. inż. Artur Zieliński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Artur Zieliński

Kontakt:

email:
artzieli@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/artur-zielinski,19640-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Budynek C Wydziału Chemicznego pokój 311
telefon:
(58) 347 14 40
dr hab. inż. Artur Zieliński

Publikacje:

Projekty: