Barbara Kaczorowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

Barbara Kaczorowska

Kontakt:

email:
barbara.kaczorowska@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Samodzielny referent administracyjny

miejsce pracy:
Dział Płac
Gmach B, 105
telefon:
(58) 347 10 82
Barbara Kaczorowska

Publikacje:

Projekty: