dr Barbara Wikieł | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Barbara Wikieł

Kontakt:

email:
barbara.wikiel@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/barbara-wikiel,9582-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Centrum Matematyki
Centrum Nanotechnologii B Centrum Matematyki , 103,104

Pełnione funkcje:

Prorektor ds. studenckich

dr Barbara Wikieł

Publikacje:

Projekty: