dr hab. inż. Beata Bochentyn | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Beata Bochentyn

Kontakt:

email:
beaboche@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/beata-bochentyn,25634-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/11
telefon:
(58) 348 66 13

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

miejsce pracy:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Centrum Nanotechnologii A, 4/11
dr hab. inż. Beata Bochentyn

Publikacje:

Projekty: