dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc

Kontakt:

email:
bejaw@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/beata-jaworska-szulc,18292-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 304
telefon:
(58) 347 23 11
dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc

Publikacje:

Projekty: