dr Błażej Kochański | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Błażej Kochański

Kontakt:

email:
blazej.kochanski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/blazej-kochanski,744456-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Gmach B, 810
telefon:
+48 58 348 6013
dr Błażej Kochański

Publikacje:

Projekty: