dr hab. inż. Błażej Kudłak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Błażej Kudłak

Kontakt:

email:
blakudla@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/blazej-kudlak,464525-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Chemii Analitycznej
Budynek A Wydziału Chemicznego, 232
telefon:
(58) 347 21 28
dr hab. inż. Błażej Kudłak

Publikacje:

Projekty: