dr Brygida Mielewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Brygida Mielewska

Kontakt:

email:
brygida.mielewska@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/brygida-mielewska,13037-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
Gmach Główny pokój 114
telefon:
(58) 347 28 86

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. kształcenia

miejsce pracy:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny pokój 103 B
telefon:
(58) 347 13 10
dr Brygida Mielewska

Publikacje:

Projekty: