dr hab. inż. Damian Bocheński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Damian Bocheński

Kontakt:

email:
daboch@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/damian-bochenski,3984-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 601 F
telefon:
(58) 347 27 73
dr hab. inż. Damian Bocheński

Publikacje:

Projekty: